Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi, liên hệ:

 

Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 54 Hùng Vương, thành phố Huế.

Sđt: 080.54142.

Email: cuocthitimhieunghiquyet@tinhuyhue.vn