Nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, trên Cổng Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, tại địa chỉ: (http://tinhuyhue.vn), hoặc: http://hoithi.thuathienhue.gov.vn/.

 

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Đề thi).

Người dự thi có thể tham gia Cuộc thi bằng máy vi tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối Internet.

Thông qua Cuộc thi, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời tạo ra đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, thiết thực; góp phần khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Kết quả Cuộc thi hàng tuần được công bố trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, trên trang thông tin điện tử của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, chậm nhất vào lúc 12 giờ 00 thứ hai hàng tuần.

Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào tháng 12/2021 (dự kiến nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021))./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BTC