Cuộc thi tuần 08
Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 15/11/2021
THỜI GIAN CÒN LẠI
 
Kỳ thi:
Tổng số người trả lời đúng Cuộc thi Tuần 08: 822
Giải thưởngHọ và tênĐịa chỉ/ Đơn vịDự đoán
Giải nhấtNguyễn Thị Phương LanĐảng bộ thành phố Huế821
Giải nhìVũ Minh ĐứcĐảng bộ Công an tỉnh823
Dương Minh HiếuĐảng bộ thành phố Huế826
TỔNG SỐ LƯỢT THI: 131.900
TỔNG SỐ LƯỢT THI TRONG CUỘC THI TUẦN 08: 7.389
1. Thành phố Huế:2.252
2. Thị xã Hương Thuỷ:226
3. Thị xã Hương Trà:589
4. Huyện Phong Điền:603
5. Huyện Quảng Điền:292
6. Huyện Phú Vang:839
7. Huyện Phú Lộc:230
8. Huyện A Lưới:39
9. Huyện Nam Đông:521
1. Khối Cơ quan và Doanh nghiệp:657
2. Công an tỉnh:246
3. BCH Quân sự tỉnh:9
4. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh:1
5. Đại học Huế:711
6. Bệnh viện Trung ương Huế:116
7. Học viện Âm nhạc Huế:18
8. Khác:40