.
Ngày cập nhật 23/08/2021

Thời gian của cuộc thi:

- Cuộc thi sẽ được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 20/9/2021, kết thúc vào ngày 13/12/2021 (12 tuần).

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00’ thứ hai hàng tuần, kết thúc vào 9 giờ 00’ thứ hai tuần kế tiếp.

Thời gian cụ thể như sau:

 

+ Tuần 01: Từ 10 giờ 00’ ngày 20/9/2021 đến 9 giờ 00' ngày 27/9/2021.

+ Tuần 02: Từ 10 giờ 00’ ngày 27/9/2021 đến 9 giờ 00' ngày 04/10/2021.

+ Tuần 03: Từ 10 giờ 00’ ngày 04/10/2021 đến 9 giờ 00' ngày 11/10/2021.

+ Tuần 04: Từ 10 giờ 00’ ngày 11/10/2021 đến 9 giờ 00' ngày 18/10/2021.

+ Tuần 05: Từ 10 giờ 00’ ngày 18/10/2021 đến 9 giờ 00' ngày 25/10/2021.

+ Tuần 06: Từ 10 giờ 00’ ngày 25/10/2021 đến 9 giờ 00' ngày 01/11/2021.

+ Tuần 07: Từ 10 giờ 00’ ngày 01/11/2021 đến 9 giờ 00' ngày 08/11/2021.

+ Tuần 08: Từ 10 giờ 00’ ngày 08/11/2021 đến 9 giờ 00' ngày 15/11/2021.

+ Tuần 09: Từ 10 giờ 00’ ngày 15/11/2021 đến 9 giờ 00' ngày 22/11/2021.

+ Tuần 10: Từ 10 giờ 00’ ngày 22/11/2021 đến 9 giờ 00' ngày 29/11/2021.

+ Tuần 11: Từ 10 giờ 00’ ngày 29/11/2021 đến 9 giờ 00' ngày 06/12/2021.

+ Tuần 12: Từ 10 giờ 00’ ngày 06/12/2021 đến 9 giờ 00' ngày 13/12/2021.

 

                                                                                                   BTC

Các tin khác
Xem tin theo ngày